Εικόνες | Σάτιρα - Χιούμο

Παπανδρέου: Το χρέος μου το έκανα