Εικόνες

Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης

Μνημόνιο - Χρέος

resized

Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας
14.12.2011