Εικόνες

Οι οφειλέτες και τα χρέη προς την εφορία ανάλογα με το ποσό