Εικόνες

Η εξουσία θα στήνει πάντα μνημεία στα πολυτεχνεία ...