Εικόνες | Προπαγάνδα και ΜΜΕ

Αυτή η κυβέρνηση δε θα ψηφίσουν νέο Μνημόνιο